PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

Tvorba projektové dokumentace

novostavby, rekonstrukce,
3D vizualizace, zaměření skutečného stavu

Konzultace

předprojektová konzultace,
technická konzultace

Vyřízení stavebního povolení

projednání záměru,
zajištění stanovisek a stavebního povolení

Telefon:

+420 776 522 212

E-mail:

richard.hercik@seznam.cz

Adresa:

Mírové náměstí, Litoměřice, 412 01

Facebook: @RH.projekty

ID datové schránky: hf2jmcy